A- A+
Chung quanh vấn đề giải quyết tình trạng dôi dư cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bài 1: Thực trạng đội ngũ và những quyết định cấp thiết
Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường THCS Hoằng Hợp (Hoằng Hóa). Ảnh: Phong Sắc

(THO) - Thực trạng dôi dư cán bộ quản lý, giáo viên; sự bất hợp lý về cơ cấu bộ môn; việc luân chuyển, tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng giáo viên, nhân viên hành chính tại các trường học những năm qua còn nhiều bất cập và khó khăn, đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của giáo dục - đào tạo tỉnh nhà.
Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND ngày 8-11-2011 ra đời nhằm tạo ra “một trang mới” trong công tác sử dụng cán bộ, giáo viên, nhưng khi đi vào thực hiện đang vấp phải những khó khăn từ phía người thực thi cùng những bất cập từ chính những quy định của nó...

Luẩn quẩn trong bài toán thừa - thiếu

Năm học 2008 - 2009, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh ta được giao tổng biên chế 46.658 người, trong đó khối tiểu học 15.404, khối THCS 18.840; số giáo viên dôi dư (GVDD) ở cấp tiểu học là 2.053 người. Năm học 2009 - 2010, số biên chế được giao cho sự nghiệp GD&ĐT tăng lên 47.914 người, trong đó 2 cấp tiểu học và THCS vẫn chiếm số lượng lớn với 15.897 và 17.050 người. Cùng với đó, số GVDD tăng lên thành 3.125 người (khối tiểu học 1.440 và THCS 1.685). Vấn đề đặt ra là vì sao số GVDD năm học 2008 - 2009 chưa được khắc phục thì năm học sau tổng số biên chế vẫn tăng và số GVDD cũng tiếp tục tăng?

Để giải quyết tình trạng dôi dư, sớm khắc phục bất hợp lý về cơ cấu, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên (GV), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND ngày 21-1-2009 về việc phê duyệt Đề án giải quyết cán bộ quản lý (CBQL), GV, nhân viên hành chính (NVHC) các trường tiểu học, THCS thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ (CB), GV và tập trung giải quyết chế độ đối với nhiều CB, GV thuộc diện dôi dư ở cấp tiểu học và THCS; chất lượng đội ngũ GV từng bước được củng cố, bổ sung, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong giai đoạn mới. Trong 3 năm từ 2008 đến 2010, toàn tỉnh có tổng số 3.124 CBQL, GVDD được tinh giản biên chế, trong đó khối tiểu học 1.524 người và khối THCS gần 1.400 người.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết tình trạng GVDD ở nhiều huyện chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND. Tình trạng GVDD ở cấp tiểu học, THCS vẫn còn nhiều; cơ cấu GV các môn học còn mất cân đối, vừa thừa, vừa thiếu giữa các môn học, giữa các trường trong huyện, các huyện trong tỉnh. Việc luân chuyển, tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng GV, NVHC ở nhiều trường tiểu học, THCS ở nhiều huyện còn bất cập. Một số huyện mặc dù chưa giải quyết xong số GVDD nhưng đã tiếp nhận GV các bộ môn đang thừa, để lại hậu quả, dư luận không tốt trong nhân dân. Cụ thể: Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ, so với chỉ tiêu biên chế giao, đến 30-8-2011, bậc tiểu học toàn tỉnh thừa 1.157 GV văn hóa, 49 GV tin học, 260 CBQL; bậc THCS thừa 3.121 GV, nhiều nhất là GV Toán, Văn, Lý, Hóa, Địa lý, Ngoại ngữ và Thể dục. Trong đó, một số huyện có số lượng GVDD nhiều so với biên chế giao như: Ngọc Lặc, Yên Định, Hoằng Hóa... Việc có hàng ngàn GVDD ở cả hai cấp học nhưng cơ cấu bộ môn lại bất hợp lý, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu GV khiến không ít GV phải dạy nhiều môn, thậm chí có GV phải dạy cả những môn chưa qua đào tạo. Tình trạng ấy đã dẫn đến những bất cập không thể giải quyết ngày một ngày hai, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Những quyết định cấp thiết

Dùng người để dạy người, nhằm tạo ra “sản phẩm đặc biệt” - những con người “mới” về chất. Con người đóng vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của GD&ĐT, cho nên sự bất ổn, mất cân đối về đội ngũ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Vì lẽ đó, giải quyết thực trạng GVDD trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết và cần làm nhanh, làm mạnh, làm quyết liệt, tránh “đánh trống bỏ dùi”.
Động thái đáng chú ý nhất từ phía tỉnh là trong thời gian chưa đầy 3 tháng (từ 29-8-2011 đến 8-11-2011), Chủ tịch UBND tỉnh đã liên tiếp ra 2 công văn và 1 quyết định chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng chấn chỉnh công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức các trường học.

Cụ thể: ngày 29-8-2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 5690/UBND-THKH về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển CB, GV, NVHC các trường mầm non, tiểu học, THCS. Tiếp đó, ngày 4-11-2011, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 7613/UBND-THKH về việc tiếp tục tạm dừng để chấn chỉnh công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động CB, GV, NVHC các trường mầm non, tiểu học, THCS trong tỉnh. Ngày 8-11-2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là QĐ 3678) quy định việc “Điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng CBQL, GV, NVHC các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập”.

Dựa trên nguyên tắc chung là “bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển đối với từng trường học, trong từng huyện và phạm vi toàn tỉnh, đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ CB, GV trong phạm vi từng trường, từng huyện và toàn tỉnh”, có thể nói mục tiêu của QĐ 3678 là mở ra “một trang mới” trong công tác sử dụng CB, GV của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ta.

“Đây là chủ trương lớn của tỉnh, khi triển khai thực hiện sẽ có rất nhiều khó khăn, áp lực bởi nó đụng chạm đến con người”, đó là điều đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị triển khai QĐ 3678. Tuy nhiên, vì gắn với con người và vì sự phát triển của giáo dục, dù khó mấy cũng phải vượt qua. Bởi vậy, mọi sự “vận dụng” từ cơ sở đi trái với nguyên tắc và các quy định, gây hậu quả tiêu cực nhất định sẽ phải xử lý nghiêm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Việc điều động, luân chuyển CB, GV trong địa bàn các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành xong trong tháng 12-2011. Trên cơ sở số CB, GV thừa - thiếu của các huyện, ngành chức năng xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển giữa các địa phương trong tỉnh, xong trước 25-1-2012. Khi tổ chức thực hiện các quy định của UBND tỉnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Chủ trương của tỉnh đã rõ, các mốc thời gian phải hoàn thành công việc cũng rất cụ thể. Tuy nhiên, đến thời điểm trung tuần tháng 2-2012, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố chưa hoàn thành công việc phải làm. Vậy nguyên nhân do đâu?
 
Nhóm phóng viên Văn xã

Bài 2: Sớm giải quyết những khó khăn, bất cập, tăng cường quản lý để nâng cao chất lượng.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán