A- A+
(THO) - Đến hết tháng 10-2013, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia đã thiết kế, hướng dẫn cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp trồng mới được 84 ha rừng, trong đó có 64 ha rừng sản xuất, hoàn thành kế hoạch trồng mới rừng năm 2013 do UBND tỉnh giao.

Cùng với tập trung trồng mới và chăm sóc hơn 500 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ trồng trong các năm vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ an toàn 6.163,9 ha rừng. Ban đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền cho các đơn vị, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương kiểm tra các khu rừng trọng điểm, kiểm soát nghiêm nguồn lửa đem vào rừng; phát thực bì tạo ra hơn 67,3 km đường băng trắng cản lửa và đường cơ động tuần tra, chữa cháy rừng tại các khu rừng thông thuần loài, khu vực trọng điểm dễ cháy. Đồng thời, phát dọn thực bì và đốt cháy trước dưới tán rừng thông 913 ha để giảm vật liệu cháy trong mùa nắng nóng, khô hanh... Do chủ động phát hiện sớm và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, trừ sâu róm hại rừng thông, hiện nay hơn 2.500 ha rừng thông thuần loài của huyện Tĩnh Gia đã được bảo vệ an toàn, cây thông đã xanh tốt trở lại. 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán