A- A+

Công ty Cổ phần Đấu giá Sông Mã thông báo Bán đấu giá Tài sản kê biên đảm bảo việc thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa (Thông báo số 73/TB-SM ngày 23/12/2016) 

1. Tài sản bán đấu giá: Là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất tại: Lô đất số 86 MBQH số 131 XD/UBTP, phường Đông Hương. Thửa đất số 00, tờ bản đồ …, giá trị quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AE846568 do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 20/09/2006 mang tên ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Bào có diện tích theo hiện trạng đất ở: 75,0 m2  

2. Giá khởi điểm: 2.047.500.000 đồng (hai tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) ( Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật)

3. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

4. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

5. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín, công khai, trực tiếp tại phiên đấu giá từ một đến nhiều vòng. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện:

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ: Từ ngày 02/1/2017 đến hết ngày 13/1/2017

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/1/2017 đến hết ngày 20/1/2017.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06/2/2017.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 02/1/2017 đến hết ngày 20/1/2017.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 08h00 ngày 10/2/2017.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở công ty cổ phần đấu giá Sông Mã. 

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty cổ phần đấu giá Sông Mã - Địa chỉ: 06 Xuân Diệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904594179. Email: daugiasongma@gmail.com.


Công ty Cổ phần Đấu giá Sông Mã thông báo Bán đấu giá Tài sản kê biên đảm bảo việc thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa (Thông báo số 75/TB-SM ngày 24/12/2016) 

1. Tài sản bán đấu giá: Là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất tại: Lô đất số 35 MBQH số 120 XD/UBTP (Số nhà 11/80 Mật Sơn 3), phường Đông Vệ. Thửa đất số 203, tờ bản đồ số 19, giá trị quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: X106080 do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 05/05/2003, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00266 ĐV QSDĐ/799/2003/QĐ-CT mang tên ông Đỗ Xuân Tiến và bà Lê Thị Hà có diện tích đất ở theo hiện trạng: 77,5 m2. 

2. Giá khởi điểm: 650.700.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng), (Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phítheo quy định của pháp luật).

3. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

4. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

5. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín, công khai, trực tiếp tại phiên đấu giá từ một đến nhiều vòng. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện:

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ: Từ ngày 02/1/2017 đến hết ngày 13/1/2017

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/1/2017 đến hết ngày 20/1/2017.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/2/2017 đến ngày 07/02/2017.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 02/1/2017 đến hết ngày 20/1/2017.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 08h00 ngày 11/2/2017.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở công ty cổ phần đấu giá Sông Mã. 

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty cổ phần đấu giá Sông Mã - Địa chỉ: 06 Xuân Diệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904594179. Email: daugiasongma@gmail.com.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa