A- A+
    (THO) - Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các quy định mới về công tác quản lý thu, nộp BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2012. 
    Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh đã trình bày những nội dung cơ bản về Quy định quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ngày 25-10-2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm thống nhất, đồng bộ các hoạt động liên quan thu, cấp sổ BHXH, BHYT, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ quản lý và cán bộ theo dõi BHXH, đồng thời phổ biến một số quy định mới trong cấp và quản lý, sử dụng sổ BHXH; thẻ BHYT hướng dẫn những nội dung cơ bản của Quyết định số 945/QĐ-BHXH ngày 19-9-2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về mẫu sổ BHXH mới, thay thế mẫu sổ BHXH quy định tại Quyết định số 3339/QĐ-BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012. Hội nghị còn hướng dẫn một số nghiệp vụ về công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán