A- A+
(THO) - Để thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn (NS-VSMTNT) trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (NSH&VSMTNT) tỉnh đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan lĩnh vực NS&VSMTNT đến nông dân trong tỉnh.
Xác định công tác truyền thông có ý nghĩa quan trọng để thực hiện dự án NS&VSMTNT trên địa bàn tỉnh, đi đôi với việc thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác truyền thông ở trung tâm, Trung tâm NSH&VSMTNT tỉnh đã mở các lớp tập huấn truyền thông tại các xã, thị trấn cho cán bộ hội nông dân, hội phụ nữ, trưởng xóm, trưởng thôn, bí thư chi bộ... cán bộ quản lý chương trình NS&VSMTNT, nhằm nâng cao hiểu biết những kiến thức cơ bản về công tác truyền thông để họ trở thành tuyên truyền viên hướng dẫn, trực tiếp tuyên truyền cho bà con ngay từ lúc bắt đầu khảo sát xây dựng công trình NS-VSMTNT tại địa phương, từ đó vận động bà con giữ gìn vệ sinh thôn, bản và nguồn nước sạch ở địa phương, bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt và đời sống cho nhân dân nông thôn. Thực tế cho thấy, đối với nông dân, việc áp dụng phương tiện truyền thông trực tiếp, với cách diễn đạt dễ hiểu là có hiệu quả nhất. Tài liệu tuyên truyền phải đơn giản, dễ hiểu và xây dựng mô hình điểm để tuyên truyền bằng trực quan.

Vì vậy, trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên mục, tuyên truyền định kỳ về các vấn đề liên quan đến chương trình NS&VSMTNT, qua đó trang bị thêm những kiến thức cơ bản, cần thiết cho người dân nơi được hưởng lợi từ công trình, đồng thời thống nhất cách quản lý, khai thác sử dụng công trình NS&VSMTNT có hiệu quả. Cán bộ trung tâm còn tổ chức phát kèm tờ rơi, tài liệu, mẫu hướng dẫn xây dựng và sử dụng hố tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, làm hầm biogas; làm cụm pa nô, áp phích dán tranh cổ động ở những nơi công cộng, khu dân cư để tuyên truyền, cổ động...

Giám đốc Trung tâm NSH&VSMTNT tỉnh Nguyễn Xuân Trang cho biết: “Truyền thông đóng vai trò quyết định sự thành công của các dự án, vì vậy, việc đầu tiên khi triển khai các dự án về NS&VSMTNT là chúng tôi tiến hành công tác truyền thông. Kế hoạch và nội dung truyền thông được xây dựng trên cơ sở những kết quả khảo sát, đánh giá về các vấn đề: Nhóm dân tộc, trình độ và nhận thức của nhân dân, cơ sở vật chất và phương tiện truyền thông tại địa phương, đối tượng truyền thông. Nhờ việc đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, nên nhận thức của người dân về NS-VSMTNT được nâng cao. Những tập quán sinh hoạt lạc hậu được đẩy lùi, nếp sống của người dân ngày càng văn minh. Nhiều nơi mặc dù điều kiện sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân đã tích cực đóng góp kinh phí xây dựng và cải tạo các công trình NS-VSMTNT. Thời điểm triển khai công tác truyền thông thường tổ chức vào thời kỳ nhàn rỗi, như họp dân vào buổi tối, vì như thế người dân có thời gian để tiếp thu. Các áp phích, tờ rơi đưa cho người dân phải rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp phong tục, tập quán của từng địa phương.

Trong năm 2012, trung tâm sẽ mở thêm nhiều lớp tập huấn về công tác NS&VSMTNT, thu hút số đông học viên tham gia và nhiều người dân được truyền thông trên hệ thống truyền thanh của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân...”.

Tuy nhiên, công tác truyền thông về NS&VSMTNT trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn như sự chỉ đạo, lãnh đạo và quan tâm của các cấp, các ngành chưa đúng mức; thiếu kinh phí phục vụ công tác truyền thông; thiếu cán bộ truyền thông, nhất là cán bộ có năng lực; kỹ năng truyền thông, phương pháp chuyển tải thông tin còn hạn chế; công tác giám sát, đánh giá hiệu quả truyền thông chưa được chú ý, coi trọng; thiếu sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, sự tham gia của cộng đồng và đối tượng được hưởng lợi; phương pháp chuyển tải thông tin, nội dung truyền thông chưa phù hợp phong tục, tập quán của người dân, nhất là với đồng bào dân tộc ít người sống ở vùng sâu, vùng xa. Nhận thức và thấy rõ những khó khăn, hạn chế, chắc chắn trong những năm tới, công tác truyền thông về NS-VSMTNT sẽ nhận được sự quan tâm, phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2012 toàn tỉnh có 2.383.150 người được cấp nước hợp vệ sinh, bằng 77% dân số nông thôn; trong đó số người sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn 02 là 1.083.250 người, bằng 35% dân số nông thôn; 373.040 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh theo Tiêu chuẩn 08, bằng 50% số hộ nông thôn, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 32%.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán