A- A+
(THO) - Ngày 14-5-2012, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 04-NQ/T.U của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên của các phòng, đơn vị trực thuộc sở.
Truyền đạt nghị quyết, đồng chí Vũ Đình Xinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các văn kiện này. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có nhiều điểm mới, có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, trên cơ sở đó đồng chí yêu cầu các đảng viên cần tập trung học tập, thảo luận, nắm vững nội dung nghị quyết, các chi bộ có trách nhiệm triển khai đến từng đảng viên và các phòng, đơn vị trực thuộc sở một cách thiết thực nhất, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến ngành TN&MT; hướng dẫn các bước cụ thể triển khai thực hiện nghị quyết. Cũng tại hội nghị này, các đảng viên đã tiến hành thảo luận, tập trung đề cập đến mục đích, ý nghĩa, nội dung và tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết; phương pháp và cách thức tiến hành triển khai thực hiện tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên, giúp đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung nghị quyết; từ đó nắm vững tư tưởng chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp, những việc cần làm, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách, tạo động lực mới và sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán