A- A+
Lễ ký cam kết thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Ảnh: Nguyễn Minh

(THO) - Tại lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947–20-2-2012), đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu với 5 nội dung chủ yếu.
   Một là, mỗi người dân Thanh Hóa hãy không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, bảo đảm có năng lực thực sự trong công việc để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.
 
    Hai là, mỗi gia đình trong tỉnh cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên của mình phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý, tăng cường thực hành tiết kiệm, tạo nguồn kinh phí cho việc chỉnh trang, nâng cấp nhà cửa, các công trình cấp nước, vệ sinh, xây dựng sân, vườn xanh, sạch, đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực thi đua xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, gương mẫu chấp hành pháp luật, có quan hệ gắn bó, mật thiết với xóm làng, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.
 
    Ba là, mỗi thôn, bản, làng, khu phố tập trung tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua phấn đấu trở thành gia đình kiểu mẫu. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu trở thành thôn, bản, làng, khu phố văn hóa. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hương ước, quy ước cộng đồng, bảo đảm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong,  mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là  cứng hóa hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ sinh thái, trồng cây xanh, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp; đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
 
    Bốn là, các xã, phường, thị trấn thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khích lệ nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn, làng, bản, khu phố văn hóa; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh.
 
    Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”; căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, lựa chọn tiêu chí dễ, cần ít kinh phí, phục vụ nhu cầu cấp bách của người dân để làm trước; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.
 
    Năm là, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phấn đấu trở thành cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Các huyện, thị xã, thành phố triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; xây dựng con người kiểu mẫu; thôn, bản, làng, khu phố kiểu mẫu; xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; thường xuyên đi sâu, đi sát phong trào, quan tâm theo dõi, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tập trung huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ nội lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển; xác định cụ thể các khâu đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu trở thành điểm sáng toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Tin cùng sự kiện:

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán