A- A+
Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền và quy chế dân chủ cơ sở nên công tác giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) đã hoàn thành đúng tiến độ.

    (THO) - Xác định dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực nhằm huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, do vậy, những năm qua, Đảng bộ xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) đã luôn coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) nhằm tạo môi trường xã hội ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển.
    Hàng năm, Đảng bộ xã Hoằng Trung đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nội dung QCDCCS cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động thực tiễn. Những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như phương hướng, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đều được đảng bộ, chính quyền quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, công khai tới cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân được biết tại các cuộc họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và trên hệ thống loa phát thanh của xã. Các thủ tục quy định về hành chính, các mức thu theo quy định của Nhà nước, địa phương đều được thông báo đến các thôn và niêm yết tại các điểm sinh hoạt công cộng. Việc tổ chức sắp xếp, quy hoạch cán bộ, bầu trưởng các thôn, xóm, trưởng các đoàn thể và ban thanh tra nhân dân đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân, từ đó chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế để mỗi cán bộ, đảng viên chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc trong mối quan hệ với nhân dân.
 
    Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, đến nay, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và của từng cán bộ, đảng viên về thực hiện QCDCCS trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được thắt chặt hơn. Mỗi đảng viên đều phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mọi hoạt động của địa phương đưa ra, nhân dân đều được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát nên tạo được sự đồng thuận đóng góp cao của nhân dân. Điều đó đã được minh chứng trong việc huy động sức dân xây dựng các công trình trọng điểm, cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm, xây dựng các trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng cánh đồng có giá trị thu nhập cao. Đặc biệt, năm 2011, do thực hiện tốt QCDCCS nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc tham gia thực hiện giải phóng mặt bằng  Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã với chiều dài hơn 1 km (111 hộ dân) đã hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án và là một trong những địa phương được tỉnh và huyện đánh giá cao.
 
    Qua thực hiện QCDCCS ở Hoằng Trung cho thấy: Ở đâu cấp ủy Đảng quan tâm, chính quyền vào cuộc, ban chỉ đạo QCDCCS hoạt động tích cực, sáng tạo thì ở đó việc triển khai thực hiện QCDCCS có chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh bảo đảm. Vì vậy, nhiều năm liên tục, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Riêng năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 13 triệu đồng/người. Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, Hoằng Trung đã đạt được một số tiêu chí quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển toàn diện về mọi mặt. Việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh, tình làng, nghĩa xóm bền chặt, người dân giúp đỡ nhau trong sản xuất, thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống và bản sắc văn hóa quê hương. Những kết quả trên đã góp phần xây dựng Đảng bộ Hoằng Trung nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; được tặng cờ và nhiều bằng khen của các cấp.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán