A- A+
Các đảng viên Chi bộ Trường THCS xã Nga Thái (Nga Sơn) đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

(THO) - Những năm trước, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Nga Thái (Nga Sơn) gặp không ít khó khăn. Song, với cách làm phù hợp, sáng tạo, chỉ sau ít năm, công tác phát triển đảng viên của đảng bộ đã có những chuyển biến mới đáng khích lệ.
    Trước đây, Nga Thái vốn là xã thuần nông, có tới 67% dân số theo đạo Thiên Chúa giáo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; trình độ nhận thức, mục tiêu phấn đấu của đoàn viên, thanh niên không cao. Có thời kỳ, sau các kỳ tuyển sinh, một bộ phận thanh niên thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tựu trường, số còn lại rủ nhau đi làm ăn xa, số thanh niên ở lại địa phương hạn chế cả về sức khỏe, trình độ và năng lực tham gia các hoạt động phong trào. Bên cạnh đó, phương pháp tổ chức hoạt động, sự quan tâm của các cấp ủy, chi bộ còn có những mặt hạn chế, nên công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.
 
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, XXI và các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Nga Thái đã chọn công tác phát triển, đào tạo nguồn nhân lực làm nhiệm vụ trọng tâm để đột phá, mà trước hết là ưu tiên cho công tác phát triển đảng viên. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục được phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến tận các chi bộ và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên, tập trung vào đối tượng đoàn viên, hội viên là người có đạo. Đảng ủy giao chỉ tiêu đến từng chi bộ, hàng năm phải phấn đấu giới thiệu được những quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng và phấn đấu kết nạp được đảng viên.
 
    Triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy, các chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu. Các chi bộ đã bám sát các tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương để làm cơ sở đánh giá mức độ phấn đấu của quần chúng ưu tú. Đảng ủy thường xuyên phát động các phong trào thi đua để phát hiện các nhân tố mới, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển Đảng; thường xuyên tổ chức các sinh hoạt xã hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng để thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, tạo sự gần gũi, thân mật giữa các thành viên trong cộng đồng, xóa dần tâm lý e ngại, rụt dè của số thanh niên theo đạo và khơi dậy được tính tiền phong, gương mẫu, sự quyết tâm phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên, hội viên...
 
    Với cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương, từ cuối nhiệm kỳ 2000-2005 đến nay, năm nào Đảng bộ xã Nga Thái cũng hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Một số chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên, nay có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng đảng bộ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Hàng năm, đảng bộ đã kết nạp được từ 10-12 đảng viên mới, nâng số đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ lên 176 đồng chí, trong đó 49 đảng viên là người theo  đạo.
 
    Đánh giá về công tác phát triển Đảng ở Nga Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Văn Hải, cho biết: Công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Nga Thái trong những năm gần đây đã có nhiều thuận lợi. Thông qua các hoạt động tại địa phương, các chi bộ đã phát hiện, lựa chọn được nhiều quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, những đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong lời nói và việc làm, thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo, là cơ sở để tạo nguồn cán bộ phục vụ lâu dài cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.
 
    Thực hiện tốt công tác tạo nguồn để bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, để được đứng trong hàng ngũ của Đảng; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương là kinh nghiệm hay được rút ra từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ xã Nga Thái.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán