A- A+
(THO) - Ngày 9-6-2011, tại Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 (lớp thứ nhất) năm 2011.
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 được tổ chức  từ ngày 24-5 đến ngày 9-6-2011 tại Trường Quân sự tỉnh, có 81 học viên là trưởng, phó các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương.
 
    Trong thời gian trên, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản và một chuyên đề bổ trợ. Đó là những kiến thức cơ bản về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về quản lý Nhà nước về quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng – an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân ở cấp huyện; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tệ nạn xã hội, học và bắn súng K54 (bài1)...
 
    Qua kiểm tra các chuyên đề và bắn súng, có 31 học viên đạt loại giỏi, 50 đạt loại khá, 12 học viên có thành tích xuất sắc được nhà trường khen thưởng.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán