A- A+
(THO) - Thanh tra tỉnh cho biết, trong quý I toàn tỉnh đã triển khai 37 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 29 cuộc, ban hành 26 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 9,875 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 2,46 tỷ đồng, kiến nghị khác 7,415 tỷ đồng, đã thu hồi được 2,221 tỷ đồng (đạt 90%).
Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 9 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, đã kết thúc thanh tra 8 cuộc, kết luận 8  cuộc. Thanh tra các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai 28 cuộc thanh tra hành chính, tập trung các lĩnh vực quản lý đất đai, ngân sách và đầu tư xây dựng tại các xã, quản lý thu chi tài chính tại các trường học; qua thanh tra đã phát hiện sai phạm; xử lý hành chính 2 tổ chức, 6 cá nhân có sai phạm. 

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 96 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 100 tổ chức, 181 cá nhân có vi phạm, số tiền sai phạm 3,640 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 926 triệu đồng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 87 tổ chức, 102 cá nhân với số tiền xử phạt 1,073 tỷ đồng, đã thu 995,7 triệu đồng; trong lĩnh vực giao thông vận tải tước giấy phép lái xe ô tô có thời hạn 31 trường hợp.

Trong quý I, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 2.016 lượt công dân, tiếp nhận 1.716 đơn, trong đó có 381 đơn đủ điều kiện giải quyết; đã  giải quyết 118/126 vụ khiếu nại, qua giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 367 triệu đồng; đã giải quyết 20/23 vụ tố cáo.

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN),  thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị đã ban hành mới 141 văn bản, sửa đổi, bổ sung 208 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm tăng cường chất lượng hoạt động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn, tài sản Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng. Các cấp, các ngành  đã thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để phát hiện những điểm bất cập, chưa phù hợp để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc, công bố kịp thời, công khai, đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo Nghị định 158/2007/NĐ–CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP, hầu hết các sở, ngành, địa phương đã chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trong quý I thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 74 người. Các sở, ngành, địa phương cũng đã chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thời gian làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đã ban  hành, xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát  cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Qua theo dõi, nắm tình hình và báo cáo của các đơn vị về Thanh tra tỉnh cho thấy, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 không có trường hợp vi phạm trong việc tặng quà, nhận quà và sử dụng phương tiện, tài sản Nhà nước. Hiện nay, các đơn vị đang triển khai việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 78/2013/NĐ – CP của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT – TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trong quý I, toàn tỉnh không có vụ việc, hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động tự thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Trong quý II – 2017, bám sát kế hoạch đã được phê duyệt, hoạt động  thanh tra phục vụ nhiệm vụ PCTN sẽ tập trung vào các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, kinh doanh khoáng sản; các lĩnh vực, vụ việc được dư luận và nhân dân quan tâm, qua đó phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng. Hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN. Thực hiện tốt quy chế phối hợp và cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan cấp tỉnh trong công tác PCTN. Xem xét việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra; việc xử lý các thông tin, giải quyết tố cáo liên quan đến tham nhũng...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa