(THO) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng, điều cốt lõi là nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên. Đây là điều kiện cơ bản nhất để chi bộ thực sự là người tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại cơ sở. Đặc biệt, khi tỉnh ta đang đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thì việc quan tâm củng cố chi bộ Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng nông thôn miền núi là một yêu cầu thiết thực và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
(THO) - Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Nga Sơn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới.
(THO) - Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Ngọc Lặc luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.
(THO) - Hiện nay, đa phần các xã ở nông thôn đều có thực trạng thiếu nguồn đảng viên kế cận cho các chi bộ thôn. Một phần do thanh niên hầu hết đi học, làm ăn xa. Phần nữa, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm, chưa tạo được sức hút...
Phát triển đảng viên vùng biển và những vấn đề đặt ra Bài 2: Bảo đảm số lượng, cơ cấu, nâng cao chất lượng đảng viên
(THO) - Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, một tổ chức cơ sở đảng mạnh thì trước hết phải có lực lượng đảng viên mạnh. Khi kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên sẽ tác động trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, đòi hỏi cấp ủy mỗi địa phương, đơn vị phải quyết liệt trong chỉ đạo, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và bảo đảm nâng cao chất lượng gắn với đào tạo, bồi dưỡng để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
(THO) - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn địa bàn dân cư” và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, thông qua các phong trào và hoạt động xã hội, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng thanh niên ưu tú tham gia vào tổ chức đoàn, xem xét kết nạp Đảng.
Qua hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp Bài cuối: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo
(THO) - Với tinh thần quyết tâm, chủ động bằng nhiều cách làm sáng tạo, thời gian qua tại nhiều địa phương, vai trò cấp ủy, người đứng đầu đã được phát huy rõ nét, tạo nên những chuyển động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Song những chuyển động từ thực tiễn, đòi hỏi cần phải quyết liệt hơn trong ý chí, quyết tâm hơn trong hành động để đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân.
(THO) - Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Quảng Xương đặc biệt chú trọng đến việc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém kéo dài đi đôi với các giải pháp khắc phục. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Qua hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp: Bài 2: Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình hành động sát thực
(THO) - Bám sát nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp, quá trình triển khai xây dựng chương trình hành động, các cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung đã lựa chọn, xác định, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm.
(THO) - Mặc dù không được chọn là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện Thạch Thành, song đến nay, xã Thành An đã đạt 18/19 tiêu chí. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng trong nhân dân.
(THO) - Có thể khẳng định, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện Hoằng Hóa đã trở thành khâu đột phá, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ sở ngày một vững mạnh.
(THO) - Những năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Khang (Vĩnh Lộc) chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa