A- A+
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở NN&PTNT Thanh Hóa về phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015. Ảnh: D.N

(THO) - Thanh Hóa hiện nay có khoảng hơn 800 ngàn thanh niên sinh sống, học tập, lao động tại khu vực nông thôn. Là một lực lượng lao động dồi dào, có chất lượng, giàu sức sáng tạo, thanh niên nông thôn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Qua những năm đổi mới, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trong đó có nhiều chính sách đặc biệt quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực trẻ. Thanh niên nông thôn đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, nỗ lực vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp quan trọng trong xây dựng quê hương, đất nước.

Tuy vậy, thanh niên nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển ngành nghề, tìm việc làm, vay vốn, ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật để lập nghiệp, phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Nhiều thanh niên ở nông thôn tỉnh ta phải rời quê đi làm ăn xa, không tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào do Đoàn thanh niên (TN), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tổ chức. Trong khi đó, ở một số địa phương, tổ chức Đoàn TN, Hội LHTN hoạt động chưa đạt hiệu quả, chưa thu hút, tập hợp được đông đủ thanh niên, vẫn còn tình trạng “Chi đoàn trắng”, “Chi hội không thanh niên”; chưa có nhiều giải pháp hỗ trợ, chăm lo thanh niên và chưa phát huy được sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới...

Một câu hỏi đặt ra là tổ chức Đoàn TN, Hội LHTN phải làm gì và làm như thế nào để thu hút và tập hợp được đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên, tạo thành đội quân xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới của quê hương, đất nước.

 Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình, bám sát chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá, từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã triển khai cuộc vận động “ Tuổi trẻ Thanh Hoá chung tay xây dựng nông thôn mới ” giai đoạn 2011 – 2015, với các tiêu chí: phấn đấu xây dựng xã không còn hộ thanh niên nghèo; xã không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; xã không có đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, cưới theo nếp sống văn hoá; xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; xây dựng mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế; khôi phục phát triển làng nghề; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đoàn kết tập hợp đông đảo thanh niên, vận động thanh niên bằng hành động, việc làm thiết thực cụ thể góp phần xây dựng nông thôn mới.

Từ những nội dung trên, thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên lập nghiệp”, “4 đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; cuộc vận động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng; xây dựng mô hình hộ gia đình trẻ thu nhập 50 triệu đồng/năm, mô hình trang trại trẻ, các câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi”... Từ các phong trào này, đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế, nhiều thanh niên đã trở thành “ông chủ trẻ”. Nhiều mô hình hoạt động có sức cuốn hút thanh niên, qua đó tăng cường, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, đặc biệt là các xã vùng nông thôn, miền núi.

Qua gần 1 năm thực hiện, tại các địa phương đơn vị, bám sát thực tiễn, tổ chức Đoàn TN, Hội LHTN đã triển khai nhiều hoạt động tạo được hiệu quả ban đầu trong việc xây dựng một xã hội nông thôn phát triển toàn diện. Đoàn TN, Hội LHTN đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư vấn việc làm, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thanh niên vay vốn lập thân, lập nghiệp ở nhiều kênh khác nhau và đa dạng hoá các loại quỹ “Xoá đói giảm nghèo”, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Đến nay, các cấp Đoàn TN, Hội LHTN đã phối hợp với Ngân hàng chính sách giải quyết cho hơn 28.080 đoàn viên, hội viên, thanh niên vay với tổng số vốn hơn 380 tỷ đồng phát triển kinh tế; tổ chức cho đoàn viên thanh niên làm mới, nâng cấp, tu sửa 287 km đường giao thông liên thôn, bản; nạo vét 64 km kênh mương nội đồng, trồng 26 ha rừng ngập mặn; tu sửa và làm mới 500 nhà nhân ái tặng người nghèo. Toàn tỉnh đã thành lập 34 Câu lạc bộ “Trang trại trẻ”, 169 câu lạc bộ  “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế” trong thanh niên nông thôn, thu hút hơn 15.000 thanh niên tham gia; củng cố, kiện toàn 42 tổng đội và 637 đội Thanh niên xung kích tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; củng cố, xây dựng 841 đội thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; đảm nhận thực hiện 831 công trình phần việc bảo vệ môi trường với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, thu hút 29.780  thanh niên tình nguyện tham gia...

Tổ chức Đoàn TN, Hội LHTN cũng đã tích cực vận động thanh niên thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới khu dân cư, tổ chức cưới theo nếp sống mới trong thanh niên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thanh niên; vận động thanh niên phát huy giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đấu tranh bài trừ tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên Thanh Hoá học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nét đẹp tuổi trẻ xứ Thanh”... Các hoạt động Đoàn, Hội và của tuổi trẻ đã góp phần cùng các cấp, ngành và nhân dân bước đầu thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, tránh hình thức, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh xác định, tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới trong thanh niên và nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia với trách nhiệm cao nhất của thanh niên và cộng đồng để xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phối hợp có hiệu quả với ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, các ngành, địa phương đơn vị và doanh nghiệp; phát huy trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn TN, Hội LHTN ở khu vực doanh nghiệp, đô thị tạo ra nguồn lực mạnh hỗ trợ cho thanh niên nông thôn trong xây dựng các mô hình điểm, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới mà tổ chức Đoàn, Hội đề ra.

Một yếu tố quan trọng là cần quan tâm chăm lo, giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên, như tổ chức các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới, mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã, các mô hình bền vững tại cộng đồng, tham gia giải quyết việc làm, giúp thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương. Tuỳ điều kiện cụ thể từng vùng, từng địa phương, xây dựng các mô hình điểm hỗ trợ thanh niên và thường xuyên đánh giá tác động, hiệu quả việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng. Tổ chức Đoàn TN, Hội LHTN các cấp cần nghiên cứu các giải pháp, đề xuất cấp uỷ, chính quyền không ngừng quan tâm xây dựng các thiết chế văn hoá, tổ chức hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên và cộng đồng; Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên; Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì thanh niên; Triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phong trào thanh niên tình nguyện, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy trình độ, xung kích sáng tạo, “Mỗi thanh niên – một hành động thiết thực” đảm nhận việc mới, việc khó, gương mẫu cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững.  
 

Nguyễn Duy Ngọc

 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn